ประชาสัมพันธ์ Application สช. On mobile และ Link ในการตรวจสอบสิทธิ์มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา


ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่าน Application สช. On mobile และ Link 

 

ในการนี้ ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงขอประชาสัมพันธ์ Application สช. On mobile

โดยสามารถดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store แล้วค้นหาคำว่า สช. On mobile

หรือผู้ปกครองจะตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน Link : https://regis.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp  

โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับนักเรียนไทย ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน 

ส่วนนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-252565 ต่อ 0  วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2257 ครั้ง

Keep