กิจกรรมบูรณาการชั้น ป 5 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เเละคณะกรรมการครูระดับชั้น ป.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Rice is Life” ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ลงมือปฏิบัติ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง

Keep