ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563


งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการอยู่ค่าย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง

Keep