ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ประจำปีการศึกษา 2563


งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการอยู่ค่าย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep