ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564


นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความถนัดและความสนใจ คนละ 1 กิจกรรม ในระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2564  ผ่านทาง Student Dashboard >>> นักเรียนเข้า Student Dashboard แล้วไปที่แบบสอบถามออนไลน์ >> เลือกแบบสอบถามการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ค่ะ (1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา เลือกกิจกรรมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) https://mcpswis.mcp.ac.th/student/login.php


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1778 ครั้ง

Keep