ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองหลักสูตรสถานศึกษาในการมารับนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ทางโรงเรียนขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการรับนมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองจะได้รับนมเป็นจำนวน 130 วัน

ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการแจกนมโรงเรียนแล้วเป็นจำนวน 18 วัน ยังคงค้างแจกอีก 112 วัน

โดยผู้ปกครองสามารถมารับนมโรงเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่คงค้างอีก 112 วัน ได้ที่บริเวณศาลามารีย์

ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

และวันเสาร์เฉพาะสัปดาห์ที่เปิดโครงการดูแลนักเรียนวันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่ทางโรงเรียนแจ้งหยุด


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 316 ครั้ง

Keep