จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564 , เดือนกรกฎาคม 2564) และการจัดการเรียนการสอนเดือนตุลาคม 2564


จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564 , เดือนกรกฎาคม 2564) และการจัดการเรียนการสอนเดือนตุลาคม 2564

มีรายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

 

** สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ทางโรงเรียนจะนำไปเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ปกครอง **

 

 

"สำหรับเดือนตุลาคม ตามปฏิทินการศึกษาเป็นการหยุดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

แต่ทางโรงเรียนยังคงจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมความพร้อม ทบทวนบทเรียน ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากร

โดยดำเนินการวางมาตรการตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 506 ครั้ง

Keep