VDO นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)


นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จำนวน 99 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 197 ครั้ง

Keep