การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน (โครงการเพลินวันเสาร์)


ทางฝ่ายธุรการ-การเงินขอแจ้งการให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงินวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 
เปิดให้บริการเวลา 08.00-12.00 น. (เฉพาะวันเสาร์ที่มีการจัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน)
 
ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระเงิน ดังนี้
 
- ชำระผ่าน Student Dashboard โดยสแกน QR Code (ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร)
 
• ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เข้าเมนู การเงิน
 
• โครงการพิเศษต่างๆ เข้าเมนู ลงทะเบียนออนไลน์
 
- โอนผ่านธนาคาร พร้อมแฟกซ์ใบเงินโอนมาที่เบอร์ 0-5327-4640 หรือ E-Mail : [email protected]
 
• ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 533-1-03670-8
 
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 407-2-26943-3
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep