ผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 เบอร์ 3 Unity of MCP Power


ผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 เบอร์ 3 Unity of MCP Power

สโลแกนพรรค “Believe in yourself, Then make it better”

1. ด.ญ.ณัฎฐา จันทร์แดง ป.5/7 เลขที่ 9 หัวหน้าพรรค

2. ด.ญ.นพินภา งามหิรัญสกุล ป.5/1 เลขที่ 3 รองหัวหน้าพรรค

3. ด.ช.เมธาสิทธิ์ ปินทะนา ป.5/6 เลขที่ 4 รับผิดชอบด้าน วิชาการ

4. ด.ช.ปัณณวิชญ์ วุฒิอิ่น ป.5/5 เลขที่ 11 รับผิดชอบด้าน เทคโนโลยี

5. ด.ญ.ชญานิน เกษมเสนากุล ป.5/6 เลขที่ 1 รับผิดชอบด้าน กิจกรรม

6. ด.ญ.วีรปริยา หน่อแก้ว ป.5/5 เลขที่ 12 รับผิดชอบด้าน Social

7. ด.ญ.บัวมาฆะ วังราษฎร์ ป.5/6 เลขที่ 2 รับผิดชอบด้าน ทั่วไป

8. ด.ญ.แกมแพร พันธุประกิจ ป.5/2 เลขที่ 1 เลขานุการ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 267 ครั้ง

Keep