ผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 เบอร์ 2 MCP ก้าวหน้า


ผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 เบอร์ 2 MCP ก้าวหน้า

สโลแกนพรรค : ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวต่อไป มั่นใจเรา เบอร์2

1. ด.ช.วรรษพล ล้นเหลือ ป.5/1 เลขที่ 6 หัวหน้าพรรค

2. ด.ช.พบธรรม วงศ์ลอดแก้ว ป.5/3 เลขที่ 45 รองหัวหน้าพรรค

3. ด.ญ.ณัฐณิชา วัดสังข์ ป.5/1 เลขที่ 10 ฝ่ายวิชาการ

4. ด.ญ.ชัญญาภัค ชัยเลิศ ป.5/7 เลขที่ 1 ฝ่ายวิชาการ

5. ด.ญ.ศุภณิชา อ้วนสอาด ป.5/3 เลขที่ 46 ฝ่ายกิจกรรม

6. ด.ญ.ภีมราฎา เชื้อคำฟู ป.5/5 เลขที่ 5 ฝ่ายกิจกรรม

7. ด.ช.สิรวิชญ์ ศิริปัญญวัฒน์ ป.5/7 เลขที่ 26 ฝ่ายกิจกรรม

8. ด.ญ.พรณภา พงษ์กลาง ป.5/3 เลขที่ 10 เลขาธิการพรรค


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง

Keep