โครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1/65


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ได้เปิดสอนโครงการเพลิน

โดยภาคเช้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระอย่างเข้มข้น

ในรายวิชาหลักและวิชาเฉพาะ เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในส่วนของภาคบ่าย เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ที่ผู้เรียนมีความสนใจเฉพาะทาง

เน้นการฝึกเฉพาะทาง ให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฎิบัติ และ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้ โดยติดต่อห้องธุรการ-การเงิน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง

Keep