ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน Assumption United International Summer Camp ณ ประเทศอังกฤษ
(07/มกราคม/2562 ::
จาก งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)