ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังโครงการประกวดวงดุริยางค์ประเภทนั่งบรรเลง ณ ประเทศสิงคโปร์
(25/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานดุริยางค์)