กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ 2562      

กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (รอบเช้า)      

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”(แสงสุดท้าย)      

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”      

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10       

พระราชประวัติ ในหลวงรัชกาลที่ 10      

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ฝึกสมองประลองปัญญา      

กิจกรรมฉลองวันสถาปนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบรอบ 88 ปี      

กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion      

กลุ่มสาระภาษาจีนจัดกิจกรรมเสริมทักษาะแก่นักเรียนระดับชั้นป.1-6