อัลบัมภาพที่ 20456    ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562
อัลบัมภาพที่ 20415    ครูวิรัชดาและคณะกรรมการ นำเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562
<< Back Next >>