อัลบัมภาพที่ 20042    นักเรียนชั้นป. 1/1และ ป. 1/8 เข้าศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่7
อัลบัมภาพที่ 20040    นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6
<< Back Next >>