อัลบัมภาพที่ 20416    วงดุริยางค์ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562
อัลบัมภาพที่ 20367    นักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music"
<< Back Next >>