อัลบัมภาพที่ 20019    เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
อัลบัมภาพที่ 20018    ตัวแทนโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
<< Back Next >>