อัลบัมภาพที่ 20525    ประชุมพนักงานโรงอาหาร เบเกอรี่ และมินิมาร์ท
อัลบัมภาพที่ 20510    พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
<< Back Next >>