อัลบัมภาพที่ 20393    กิจกรรม STEM ครั้งที่2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อัลบัมภาพที่ 20382    กิจกรรม STEM ครั้งที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
<< Back Next >>