อัลบัมภาพที่ 20461    กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี Recital 2019
อัลบัมภาพที่ 20334    กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์"
<< Back Next >>