อัลบัมภาพที่ 20777    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก
อัลบัมภาพที่ 20773    ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
<< Back Next >>