อัลบัมภาพที่ 21554    รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site)
อัลบัมภาพที่ 21529    นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จำนวน 12 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 (รอบที่ 2 รอบทบทวนสิทธิ นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) ณ ศูนย์ฉีด เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
<< Back Next >>