อัลบัมภาพที่ 21367    พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ
อัลบัมภาพที่ 21359    งานอภิบาลเป็นตัวแทนของโรงเรียนมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
<< Back Next >>