อัลบัมภาพที่ 21613    พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
อัลบัมภาพที่ 21597    สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
<< Back Next >>