อัลบัมภาพที่ 8523    ผู้อำนวยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้น
อัลบัมภาพที่ 8467    ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม และนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.6 เข้าพบผู้อำนวยการ
<< Back Next >>