อัลบัมภาพที่ 12450    ผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพ คุณพ่อชาติ ฟูปัญญา บิดาของ ครูสมหญิง ฟูปัญญา
อัลบัมภาพที่ 11488    การทัศนศึกษา จ.กระบี่
<< Back Next >>