อัลบัมภาพที่ 20507    กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 20505    การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภราดาและทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
<< Back Next >>