อัลบัมภาพที่ 20523    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (งานนิเทศการสอน)
อัลบัมภาพที่ 20511    กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มสาระภาษาไทย)
<< Back Next >>