อัลบัมภาพที่ 20525    ประชุมพนักงานโรงอาหาร เบเกอรี่ และมินิมาร์ท (งานโภชนาการ)
อัลบัมภาพที่ 20518    ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
<< Back Next >>