อัลบัมภาพที่ 21323    การสอบสอนครูใหม่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
อัลบัมภาพที่ 21320    การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
<< Back Next >>