อัลบัมภาพที่ 20624    ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูจุฑามาศ ค่วยเทศ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.2/2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 20623    เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
<< Back Next >>