อัลบัมภาพที่ 20647    งานพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (งานพยาบาล)
อัลบัมภาพที่ 20608    อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่อง ระบบ E-office และระบบพฤติกรรม ระบบพยาบาล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
<< Back Next >>