อัลบัมภาพที่ 21119    ตัวแทนของโรงเรียนร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคน (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 21108    พิธีบูชาขอบพระคุณวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
<< Back Next >>