อัลบัมภาพที่ 20645    พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 20643    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>