อัลบัมภาพที่ 20628    นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ซ้อมรับเกียรติบัตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 20627    งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>