อัลบัมภาพที่ 21086    นักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านดนตรีและศิลปิน ประจำปี 2563 งานอัครศิลปิน King of Jazz ครั้งที่ ๑ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
อัลบัมภาพที่ 21081    ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>