อัลบัมภาพที่ 20631    ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 20618    ประชุมพนักงานโรงอาหาร ร้านค้าเบเกอรี่ ร้านค้าสวัสดิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานโภชนาการ)
<< Back Next >>