อัลบัมภาพที่ 21310    จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองให้แก่ครูบุคลากร (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 21297    ดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ใช้บริการที่มาซื้อสินค้า (งานร้านค้าสวัสดิการ)
<< Back Next >>