อัลบัมภาพที่ 21358    ประสานแจกบัตรประกันอุบัติเหตุให้พนักงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
อัลบัมภาพที่ 21355    ดำเนินการโอนกรรมสัทธิ์รถยนต์คัมรี่ ขท 1978 เชียงใหม่ (งานยานพาหนะ)
<< Back Next >>