อัลบัมภาพที่ 21529    นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จำนวน 12 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 (รอบที่ 2 รอบทบทวนสิทธิ นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) ณ ศูนย์ฉีด เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (งานพยาบาล)
อัลบัมภาพที่ 21517    ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ตรวจ ATK เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site (งานพยาบาล)
<< Back Next >>