อัลบัมภาพที่ 21361    พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 21359    งานอภิบาลเป็นตัวแทนของโรงเรียนมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (งานอภิบาล)
<< Back Next >>