อัลบัมภาพที่ 21367    พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 21366    พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>