อัลบัมภาพที่ 21364    นักเรียนทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 21361    พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>