อัลบัมภาพที่ 21540    ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 21535    ผลงานวาดภาพระบายสีนักเรียนกิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
<< Back Next >>