อัลบัมภาพที่ 21561    ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 21557    กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง The Charm of Flower "เสน่ห์ของดอกไม้" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>