อัลบัมภาพที่ 21560    ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 21550    ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเสื้อกรีฑาสีและบริษัทจำหน่ายระบบเครื่องทำน้ำอุ่น สระว่ายน้ำ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
<< Back Next >>