อัลบัมภาพที่ 21547    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 21525    ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
<< Back Next >>