อัลบัมภาพที่ 21755    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด Jampha Championships 2022 (ผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 21673    ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เข้าพบ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (ผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>