อัลบัมภาพที่ 21747    นักเรียนวงสตริง เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี วงสตริงในงานต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 21746    รับการนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากศึกษานิเทศก์ ศธจ. เชียงใหม่ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
<< Back Next >>