อัลบัมภาพที่ 21660    สำรวจสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 21657    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>