อัลบัมภาพที่ 21759    ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดตัวชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 21742    ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
<< Back Next >>